Hu ShengPing


Chinese
Follow
Hu Shengping


Hu Shengping


About The Artist

Education

Read more

Fine Arts Academy of China
Nanjing Academy of Fine Arts

Selected Solo Exhibitions

1988 
Hu Sheng, Jiangsu, China

1994
Hu Sheng Ping Shenzhou Oil Painting Exhibition, Singapore

1999 
Sino Modern Arts, Fujian, China

2005 
"Smoke and Fire," Contemporary Art Work Exhibition, Beijing, China
"Gray Texture", Shanghai, China 

Selected Group Exhibitions

1991 
Riyala Block Print International Art Exhibition, Italy

1997 
China Arts, Tianjin, China 

1997-98
Metropolis-Characters, Fujian, China 

1998 
The Fifth Exhibition of Modern China Art, Chongqing, China 

1999 
Japan’s Contemporary Art and Sino Recent Artists Exchange Program, Japan

2000 
Fujian Modern Artist Academic Invitation Program, Fujian, China 

2001 
"Together to Describe," Fujian, China

2002 
"Empirical Difference," Fujian, China
National Artist's Exhibition of Fujian, Fujian, China

2004 
Shanghai Spring Art Salon, Shanghai, China 

2005 
Shanghai Spring Art Salon, Shanghai, China
Open Studio, Beijing, China 

2006 
Shanghai Spring Art Salon, Shanghai, China
Red Gate Gallery Visits the Artist, Beijing, China

2007 
Huantie International Art Exhibition, Beijing, China

You May Also Be Interested In

Li Hong Bo
Li Chen
Lee Jae Hyo